Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

van-ien.nl is onderdeel van:

Ien Interieurontwerp Advies Projectbegeleiding
Oude Middenweg 17
2491 AC Den Haag
06-44786544

KvK: 27358034
BTW: NL1608 72 698 B01

 1. Prijzen

De door van-ien genoemde prijzen zijn altijd inclusief BTW en eventuele overige belastingen, behoudens eventuele kosten van aflevering. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet. Wij behouden ons het recht voor tussentijds wijzigingen in de aanbiedingen te doen.

De kosten van aflevering bedragen € 25,00 voor producten die per koerier verstuurd kunnen worden. De totale verzendkosten worden vermeld in het besteloverzicht dat u krijgt te zien voordat de betaling plaatsvindt. Als u de bestelling zelf wilt afhalen, kies dan voor de optie ‘afhalen'. Er worden dan geen verzendkosten in rekening gebracht.

 1. Betalingscondities

Goederen worden verstuurd na de ontvangst van de betaling van het totale bedrag van de bestelling (inclusief verzendkosten).

Betalingswijze

U kunt bij ons op de volgende manieren betalen:

 • iDEAL
 1. Leveringstermijn en aflevering

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld betreft de plaats van aflevering het door u opgegeven adres.

De standaard levertermijn is binnen 4 werkweken na bestelling. Indien deze termijn niet mogelijk is wordt u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

 1. Zichttermijn en retournering bij consumentenkoop op afstand
  Conform de wettelijke bepalingen heeft u als consument een zichttermijn van 14 dagen, ingaande de dag na ontvangst van de goederen. Tijdens de zichttermijn zult u de goederen en het verpakkingsmateriaal voorzichtig behandelen. Uitpakken en gebruiken is slechts toegestaan om te beoordelen of u het product wilt behouden.

Op maat gemaakte items kunnen niet worden geretourneerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor lampen met een sponsoruiting.

Wanneer u van het ontbindingsrecht binnen de zichttermijn gebruik wilt maken, dan dient u de volgende stappen te volgen:

 1. Melding maken van het voornemen tot retourzending via het e-mail adres:
 2. Binnen 14 dagen na het maken van de melding, de bestelling in originele staat en originele verpakking, met de labels er nog aan retour te sturen naar het volgende retouradres: HNK, t.a.v. Ien van den Berge, Oude Middenweg 17, 2491 AC Den Haag

NOTE: Let op dat het pakket voldoende gefrankeerd verstuurd wordt, anders wordt het niet in ontvangst genomen. Beschadigde en gebruikte producten kunnen wij helaas niet retour nemen. Retournering van de goederen komt voor uw eigen rekening en risico. Terugbetaling van door u reeds voldane bedragen geschiedt uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de koop.

 1. Eigendomsvoorbehoud

Alle door van-ien te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van van-ien, zolang de klant enige vordering van van-ien, waaronder in ieder geval de koopprijs, buitengerechtelijke kosten, rente, boetes en enige andere vorderingen zoals genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.

De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van van-ien te bewaren.

De klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de klant plaatsvindt.

Indien de klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens van-ien tekort schiet of van-ien's goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is van-ien gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. De klant zal medewerking verlenen en van-ien te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de gebruiker. Na terugneming zal de klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de klant met gebruiker was overeengekomen, verminderd met de kosten die voor van-ien uit de terugneming voortvloeien.


 1. Levering producten in een ander land dan Nederland

Leveringskosten voor de levering van (grote) producten die plaats zal vinden in een ander land dan Nederland worden apart berekend. Het is niet mogelijk om deze producten direct in de webshop af te rekenen. De klant dient hiervoor contact op te nemen met van-ien. De leveringskosten zullen door van-ien worden berekend en worden vervolgens medegedeeld aan de klant.

Voor de levering van producten die zal geschieden in een ander land dan Nederland behoudt van-ien zich het recht voor om af te wijken van de standaard leveringstermijn van 4 werkweken.

 1. Privacy

Uw gegevens worden door ons opgeslagen in een persoonsregister. Indien u onze website bezoekt, dan herkent onze webserver uw domeinnaam en e-mailadres.

Naast deze gegevens bewaren wij ook de informatie die u op onze website heeft geraadpleegd. Ook als u op onze website zelf informatie heeft achtergelaten, bijvoorbeeld over door u bestelde producten, dan bewaren wij die, met als doel onze website te verbeteren en de inhoud van de pagina op uw gebruik af te kunnen stemmen. Daarnaast gebruiken wij ze om de overeenkomst correct uit te kunnen voeren en u op de hoogte te houden van interessante acties en aanbiedingen. Wij stellen uw persoonsgegevens niet beschikbaar aan derde bedrijven voor marketingdoeleinden.

Indien u bezwaar heeft tegen één van bovengenoemde activiteiten, dan kunt u contact met ons opnemen via . Op eerste verzoek zullen wij uw gegevens verwijderen.

 1. Google Privacy statement

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 1. Toepasselijk recht
  Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geldt het Nederlands recht op alle door van-ien en haar klanten gesloten overeenkomsten.